Nowy

Definicja węgla w Teksasie

Definicja węgla w Teksasie

Węgiel z Teksasu to nazwa nadana atomowi węgla, który tworzy pięć wiązań.

Nazwa Texas węgiel pochodzi od kształtu utworzonego przez pięć wiązań promieniujących na zewnątrz z węgla podobnego do gwiazdy w flagi stanu Teksas. Innym popularnym pomysłem jest to, że powiedzenie „w Teksasie wszystko jest większe” dotyczy atomów węgla.

Chociaż węgiel zwykle tworzy 4 wiązania chemiczne, możliwe jest (choć rzadkie) utworzenie 5 wiązań. Jon węglowy i superkwas metanowy (CH5+) to gaz, który można wytwarzać w warunkach laboratoryjnych w niskiej temperaturze.

CH4 + H+ → CH5+

Zaobserwowano inne przykłady związków węgla w Teksasie.

Referencje

Synteza i charakterystyka stabilnych hiperwalencyjnych związków węgla (10-C-5) posiadających 2,6-Bis (p-podstawiony fenyloksymetylo) benzen Ligand
Kin-ya Akiba i in. J. Am. Chem. Soc.2005127 (16), str. 5893–5901

Planarny węgiel pentacoordynowany w CAl5 +: Globalne minimum
Yong Pei, Wei An, Keigo Ito, Paul von Ragué Schleyer i Xiao Cheng ZengJ. Am. Chem. Soc.2008 130 (31), 10394-10400