Życie

Przedrostki i przyrostki biologiczne: -ase

Przedrostki i przyrostki biologiczne: -ase


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sufiks „-aza” jest używany do oznaczenia enzymu. W nazwach enzymów enzym jest oznaczany przez dodanie -azy na końcu nazwy substratu, na który działa enzym. Służy również do identyfikacji konkretnej klasy enzymów, które katalizują określony typ reakcji.

Poniżej znajduje się kilka przykładów słów kończących się na -azie, wraz z rozbiciem różnych słów podstawowych w ich nazwie i ich definicji.

Przykłady

Acetylocholinesteraza (azyloacetyloester estru): Ten enzym układu nerwowego, obecny również w tkance mięśniowej i czerwonych krwinkach, katalizuje hydrolizę neuroprzekaźnika acetylocholiny. Działa hamując stymulację włókien mięśniowych.

Amylasa (amylasa): Amylaza jest enzymem trawiennym, który katalizuje rozkład skrobi na cukier. Jest produkowany w gruczołach ślinowych i trzustce.

Karboksylaza (karboksy-ase): Ta klasa enzymów katalizuje uwalnianie dwutlenku węgla z niektórych kwasów organicznych.

Kolagenaza (kolagen-ase): Kolagenazy to enzymy rozkładające kolagen. Działają w gojeniu ran i są stosowane w leczeniu niektórych chorób tkanki łącznej.

Dehydrogenaza (de-wodór-ase): Enzymy dehydrogenazy sprzyjają usuwaniu i przenoszeniu wodoru z jednej cząsteczki biologicznej na drugą. Dehydrogenaza alkoholowa, występująca obficie w wątrobie, katalizuje utlenianie alkoholu, aby pomóc w detoksykacji alkoholu.

Deoksyrybonukleaza (de-oksy-rybo-jądro-aza): Enzym ten degraduje DNA poprzez katalizowanie zrywania wiązań fosfodiestrowych w szkielecie cukrowo-fosforanowym DNA. Bierze udział w niszczeniu DNA, które zachodzi podczas apoptozy (programowanej śmierci komórki).

Endonukleaza (endo-jądro-aza): Enzym ten rozrywa wiązania w łańcuchach nukleotydowych cząsteczek DNA i RNA. Bakterie wykorzystują endonukleazy do odcinania DNA przed atakującymi wirusami.

Histaminaza (histamin-ase): Enzym ten, występujący w układzie trawiennym, katalizuje usuwanie grupy aminowej z histaminy. Histamina jest uwalniana podczas reakcji alergicznej i promuje odpowiedź zapalną. Histaminaza inaktywuje histaminę i jest stosowana w leczeniu alergii.

Hydrolaza (hydrolaza): Ta klasa enzymów katalizuje hydrolizę związku. W hydrolizie woda służy do zrywania wiązań chemicznych i dzielenia związków na inne związki. Przykłady hydrolaz obejmują lipazy, esterazy i proteazy.

Izomeraza (izomer-ase): Ta klasa enzymów katalizuje reakcje, które strukturalnie przestawiają atomy w cząsteczce, zmieniając ją z jednego izomeru na drugi.

Laktaza (lact-ase): Laktaza jest enzymem, który katalizuje hydrolizę laktozy do glukozy i galaktozy. Enzym ten znajduje się w wysokich stężeniach w wątrobie, nerkach i błonie śluzowej jelit.

Ligase (lig-ase): Ligaza jest rodzajem enzymu, który katalizuje łączenie się cząsteczek. Na przykład ligaza DNA łączy ze sobą fragmenty DNA podczas replikacji DNA.

Lipaza (lip-ase): Enzymy lipazy rozkładają tłuszcze i lipidy. Ważny enzym trawienny, lipaza przekształca trójglicerydy w kwasy tłuszczowe i glicerol. Lipaza jest wytwarzana głównie w trzustce, jamie ustnej i żołądku.

Maltase (malt-ase): Enzym ten przekształca disacharydową maltozę w glukozę. Jest produkowany w jelitach i wykorzystywany w trawieniu węglowodanów.

Nukleaza (nukle-ase): Ta grupa enzymów katalizuje hydrolizę wiązań między zasadami nukleotydowymi w kwasach nukleinowych. Nukleazy dzielą cząsteczki DNA i RNA i są ważne dla replikacji i naprawy DNA.

Peptydaza (peptyd-ase): Enzymy peptydazowe, zwane także proteazami, przerywają wiązania peptydowe w białkach, tworząc aminokwasy. Peptydazy działają w układzie trawiennym, układzie odpornościowym i układzie krążenia.

Fosfolipaza (fosfo-lip-ase): Konwersja fosfolipidów do kwasów tłuszczowych przez dodanie wody jest katalizowana przez grupę enzymów zwanych fosfolipazami. Enzymy te odgrywają ważną rolę w sygnalizacji komórkowej, trawieniu i funkcjonowaniu błony komórkowej.

Polimeraza (polimer-ase): Polimeraza to grupa enzymów, która buduje polimery kwasów nukleinowych. Enzymy te tworzą kopie cząsteczek DNA i RNA, które są niezbędne do podziału komórek i syntezy białek.

Rybonukleaza (rybo-jądro-aza): Ta klasa enzymów katalizuje rozkład cząsteczek RNA. Rybonukleazy hamują syntezę białek, promują apoptozę i chronią przed wirusami RNA.

Sucrase (sucr-ase): Ta grupa enzymów katalizuje rozkład sacharozy na glukozę i fruktozę. Sukraza jest wytwarzana w jelicie cienkim i pomaga w trawieniu cukru. Drożdże również wytwarzają sacharozę.

Transkryptaza (transkrypcja-ase): Enzymy transkryptazy katalizują transkrypcję DNA, wytwarzając RNA z matrycy DNA. Niektóre wirusy (retrowirusy) mają enzym odwrotną transkryptazę, która tworzy DNA z matrycy RNA.

Transferaza (transfer-ase): Ta klasa enzymów pomaga w przenoszeniu grupy chemicznej, takiej jak grupa aminowa, z jednej cząsteczki na drugą. Kinazy są przykładami enzymów transferazy, które przenoszą grupy fosforanowe podczas fosforylacji.Uwagi:

 1. Wynfield

  Dobra robota, pomysł jest wspaniały i aktualny

 2. Hagaleah

  Uważam, że nie masz racji. Zapraszam do omówienia. Napisz w PM, będziemy się komunikować.

 3. Faern

  Podoba mi się twój pomysł. Zaproponuj poddanie się ogólnej dyskusji.

 4. Merric

  Nie masz racji. I can defend the position.

 5. Aescford

  Gratulacje, świetny pomysł i na czas

 6. Tayte

  Moim zdaniem są w błędzie. Napisz do mnie na PW, mów.Napisać wiadomość